REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin rezerwacji

 

 1. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 16.00 do 10.00
 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail.
 3. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji, jednak nie mniej niż 50 zł.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 3 dni (w przypadku rezerwacji na 7 dni przed przyjazdem, prosimy wysłać potwierdzenie przelewu). Wymaganą kwotę Gość powinien wpłacić na konto bankowe podane przez obiekt. Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.
 5. Obiekt nie obsługuje kart płatniczych/kredytywych. Płatność w obiekcie może być zrealizowana wyłącznie gotówką.
 6. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej w wysokości 3 zł os/dzień na rzecz UM Szczawnica, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
 7. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 8. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 9. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
 10. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Apartamenty Magia Gór zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.magiagor.pl.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2019 r.

 

Dostawki (na zapytanie) – zasady dopłat

 

 • Dorosły 50 zł/dobę
 • Dzieci do 16 r.ż. 25 zł/ dobę
 • Dzieci do 3 lat śpiące z rodzicami bezpłatnie. (bez dostawki)
 • Łóżeczko turystyczne bezpłatnie – na zapytanie
 •  

Zameldowanie/wymeldowanie:

 

Zameldowanie od godz. 16.00 do 21.00
Wymeldowanie od godz. 7.00 do 10.00