REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin rezerwacji

 

 1. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 16.00 do 10.30
 2. Każda rezerwacja wymaga potwierdzenia przez obiekt noclegowy poprzez wiadomość e-mail.
 3. Przy dokonywaniu przez Gościa rezerwacji noclegów wymagana jest wpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji, jednak nie mniej niż 50 zł.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu wymaganej kwoty w terminie do 3 dni (w przypadku rezerwacji na 7 dni przed przyjazdem, prosimy wysłać potwierdzenie przelewu). Wymaganą kwotę Gość powinien wpłacić na konto bankowe podane przez obiekt. Pozostałą kwotę Gość uiszcza w obiekcie najpóźniej w chwili przyjazdu do obiektu noclegowego.
 5. Obiekt nie obsługuje kart płatniczych/kredytywych. Płatność w obiekcie może być zrealizowana wyłącznie gotówką.
 6. Obiekt zobowiązany jest również do naliczenia opłaty miejscowej w wysokości 3 zł os/dzień na rzecz UM Szczawnica, którą Gość reguluje dodatkowo w chwili meldunku.
 7. Nie wpłacenie w podanym terminie wymaganej kwoty rezerwacji powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 8. W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanej usługi lub nie wykorzystania całej usługi wpłacona wcześniej kwota nie podlega zwrotowi i stanowi pokrycie kosztów związanych z anulacją rezerwacji.
 9. W sytuacji gdy nocleg nie mógłby dojść do skutku z winy obiektu noclegowego – wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona klientowi.
 10. Dokonanie rezerwacji noclegu równoznaczne jest ze zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Apartamenty Magia Gór zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej www.magiagor.pl.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem orzekał będzie Sąd Rejonowy właściwy dla obiektu noclegowego.
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 czerwca 2019 r.
 14. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14
  dni.

 

Dostawki (na zapytanie) – zasady dopłat

 

 • Dorosły 60 zł/dobę
 • Dzieci do 16 r.ż. 30 zł/ dobę
 • Dzieci do 3 lat śpiące z rodzicami bezpłatnie. (bez dostawki)
 • Łóżeczko turystyczne bezpłatnie – na zapytanie
 •  

Zameldowanie/wymeldowanie:

 

Zameldowanie od godz. 16.00 do 21.00
Wymeldowanie od godz. 7.00 do 13.00

Mastercard and Visa